Aquatherics® - légies könnyedség és osztatlan figyelem a vízben                         


Theri Thomas

Az Aquatherics® a vízi masszázs- és mozg(at)ásterápiák egy viszonylag új módszere, melyet Theri Thomas holisztikus egészségfejlesztő terapeuta dolgozott ki az Egyesült Államokban, évtizednyi víziterápiás, masszőri és mozgásművészeti tapasztalatának letisztult formájaként.

Nevét az aqua, valamint az etherics szavak összetételéből nyerte. Az előbbi latinul vizet jelent, míg az utóbbi a latin és a görög nyelvben is megtalálható, és arra utal, hogy az Aquatherics® vízi munkája nem csupán a testi, hanem az "éteri", vagyis egy tiszta, égi, megfoghatatlan, spirituális síkon is hat. Az elnevezésbe véletlen, ám igen találó egybeesések folytán belehallhatjuk még a terápia szót, sőt, megalkotójának keresztnevét, a Theri-t is.

Theri Thomas a WABA (Worldwide Aquatic Bodywork Assoiation - víziterápiás világszervezet) képesített instruktora, az egyik legsokoldalúbban képzett víziterapeuta és mesteroktató a világon. Számos vízi masszázs- és mozg(at)ásterápiás módszert ismer és tanít világszerte magas szinten, többek között Watsu oktatókat és asszisztenseket is képez. Hírhedten szigorú, mégis mélyen érző szívű, figyelmes, igazi mester, aki minden percében éli is mindazt, amit tanít. Megtiszteltetés tőle tanulni.

 

Amikor víziterápiával - elsőként Watsuval - kezdtem foglalkozni, azonnal megéreztem, hogy az első rövid mozdulatsorokat tanulgató kezdők és az évek óta praktizáló "mágusok" által adott kezelések között van valami megfoghatatlan, de lényegi különbség. A profik tudtak valamit, ami csak idővel, tapasztalással, türelemmel és alázattal szerezhető meg, és amitől az egyszerű vízi kezelésből testet-lelket mélyen megérintő varázslat lesz.

 

Az Aquatherics® számomra ennek a "mágiának" a titkát hozta el, mely néhány mondatban is összefoglalható, mégis egy élet munkája tökélyre fejleszteni:

Osztatlan figyelem

A terapeuta az odafigyelésnek azon a fokán van együtt a kezelt személlyel, ahol ő maga jóformán megszűnik létezni, és már csak a Jelenlét van jelen, a befolyásolás minden szándéka nélkül, teljes elfogadással, partnere minden rezdülését követve. Ezt a fajta együtt létezést utoljára a sámánisztikus gyógyítás hagyományában  láttam és tapasztaltam meg, s így már nem is csodálom, hogy a kezelés pusztán ettől az osztatlan, eggyévált figyelemtől spirituális élménnyé mélyülhet. 

Mozdulatművészet - biztonságot adó alapok

Theri Thomas táncos múlttal is rendelkezik, s talán innen is hozta magával azt a felismerést, hogy ha a terapeuta maga stabilan áll a lábán, testtartása nyitott,  együttműködik a vízzel, erőlködésmentesek a mozdulatai, és őbenne szabadon áramolhat az energia, akkor - és csak akkor - képes kliense számára is teret nyitni ugyanezeknek a belső történéseknek.  Theri meghazudtolja az anatómia alaptörvényeit: szerinte "a mozgást csak a csontok végzik", s ez alatt azt érti, hogy megfelelő testtartással minden mozdulat oly magától értetődővé válhat, mintha izommunkát nem is igényelne. Ez a mindent megalapozó precizitás az Aquatherics® lelke. Mozdulatai ezért különlegesen kecses, áramló látványt nyújtanak a külső szemlélő számára is, ám ami még fontosabb: a teljes szabadság érzetét keltik a kezelt személyben.

Összehangoltság

Hihetetlen, de igaz: a terapeuta képes a másik emberben pusztán azáltal feszültségeket oldani, hogy saját testében hoz létre egy ellazult, de magát el nem hagyó, aktív, energetikailag kiterjedni képes, felszabadult állapotot, amely szinte mágikus azonnalisággal hat vissza a kezelt személyre és hívja létre benne ugyanazt. 

Az Aquatherics® nem manipulál, csupán teret enged a másikban zajló történéseknek, rábízza azokat a víz mindent tisztára mosó, továbbvivő erejére. Az Aquatherics® ezért maximálisan intuitív, improvizatív és személyre szabott, rutin sémák nélkül. A következő mozdulat mindig abból következik, amit a vízben lebegő test "kér".

A mozdulatlanságtól a víz alatti "repülésig"

Az Aquatherics® a gyors és lassú mozdulatok teljes spektrumával dolgozik, s a két véglet közötti dinamikát itt is a kezelt személy pillanatnyi igényei, reakciói, testének apró jelzései határozzák meg. A terapeuta teljesen ráhangolódik kliense légzésére (amely jellemzően szintén folyamatosan változik a kezelés alatt), s folyamatosan olvas partnere  sajátos "vízi testbeszédéből".

Az alkalmazható technikák között egyaránt szerepelnek víz alattiak és felszíniek, hosszú, kinyújtózkodó-kiterjeszkedők és magzati pózba összegömbölyítők, finoman áramlók és kirobbanók, az örvénylés, a repülés, a hullámzás, vagy épp a testetlen csendben való megpihenés élményét nyújtók, és még sorolhatnám, de valójában elmondhatatlan, hisz mindenki másként kapja és másként is éli meg.

Tudatosság

Az Aquatherics® védjegyhez kapcsolódó "alcím" a terápia mottója: moving awareness, vagyis "mozgó tudatosság". Nem véletlenül. Tapasztalatom szerint minden egyes Aquatherics® kezelés egy kisebbfajta  "gyorstalpaló tanfolyam" is egyben a testi szintű tudatosság felé. A kezelt személyt a felületes szemlélő akár öntudatlannak vagy magatehetetlennek is vélheti, amint a mély ellazultság kiül az arcára és a testére, de a látszattal ellentétben a kliens ilyenkor nem hipnózisban vagy kábult állapotban van. Sőt, a hétköznapinál sokkal magasabb szinten tudatos, hisz itt semmi más nem zavarja, még a hétköznapi gondolatainak állandó belső zaját is elmossa a víz erre az egy órára, s csak magára és a megtapasztalásra figyelhet. Itt is igaz a kölcsönösség elve: a terapeuta tudatossága a kliens tudatosságát erősíti, s e meditatív szintű Figyelem nyomán olykor még nagy felismerések, víziók, álmok vagy intuíció-betörések is bekövetkeznek.

Oldódások

A kezelések után sokan meglepetten jegyzik meg, hogy olyan izmaikból is kioldódott a feszültség, amelyeknek a létezéséről sem tudtak, nemhogy arról, hogy feszültség lett volna bennük. Mások fél fejjel magasabbnak érzik magukat, mivel kiegyenesedett gerincel, megnyílt mellkassal az energia is másképp áramlik bennük, mint annakelőtte. Ezek a leggyakoribb fizikai hatások. Az energiaáramlás testi szintű felszabadítása azonban igen gyakran érzelmi blokkok oldását is eredményezi, s a lélek ugyanúgy megkönnyebbül, kiáramlik és kiterjed a víz adta súlytalan térben, mint ahogyan a test határtalanná válik.

Az Aquatherics® élménye tehát a melegségé, a biztonságé, a tudatosságé, a légzésé és az összekapccsolódásé, az abszolút szabadságé és a teljes spektrumú dinamikáé.  Teret nyit nekünk a befelé figyelés számára a mozgáson és az önkifejezés szabad lehetőségén keresztül. A víziterápiás irányzatok egyik legkiforrottabb, legmagasabb színvonalú rendszerét ismerhetjük meg benne, amely megmutatja azokat a végtelen lehetőségeket, amelyek a víz jótékony hatásaiból merítő megtapasztalásokban rejlenek.

/Noll A. Nandu 2008/

 BEJELENTKEZÉS KEZELÉSRE: nandu@nandu.hu; 30/4488444


Az Aquatherics® víz alatti világa

Az Aquatherics® kezeléseknek nem elengedhetetlen, ám sokak által rendkívül kedvelt részét képezik a víz alatti technikák. Ezek alkalmazása egy egyszerű, kényelmes orrcsipesz használata mellett történik, amit részletes megbeszélés előz meg a terapeuta és a kliens között az alámerülések mikéntjére vonatkozóan. 

A tényleges kezelés megkezdése előtt lehetőség van az orrcsipeszt kipróbálni, illetve a kliens kezelés közben is maga irányíthatja, hogy valóban szeretne-e alámerülni, és ha igen, mikor és meddig. A vízbe merülés fokozatos, a terapeuta folyamatosan figyeli a kezelt személy légzésének ritmusát, és azt is, hogy mennyi ideig kényelmes a számára a víz alatt maradni (ez az idő a kezelés során általában egyre hosszabbodik, ahogy a szervezet átáll egy lassúbb anyagcseréjű, meditatív állapotra). A terapeuta és a kliens általában megegyezik egy apró jelzésben (pl. két kis szorítás a karon vagy a lábon), amely azt jelenti, hogy a következő levegővétel után merülés fog jönni. Ez teljes biztonságot ad a kliensnek, hogy kényelmesen tud majd a levegővel gazdálkodni. A gyakorlottabb kliensek esetleg már szívesen eltekintenek a jelzéstől, a terapeuta ilyenkor is tudja követni a légzésüket, a merülés szándékát pedig más mozdulatokkal, "ráfordulással" kommunikálja.

A víz alatti technikák fő vonzereje abban áll, hogy ilyenkor a test három dimenzióban érzékelheti a teret, kicsit sem nyomaszt a gravitáció és teljes a mozgásszabadság. Nem okoz gondot a fönt, a lent, az ember akár fejjel lefelé is súlytalannak érezheti magát. Karját, lábát nem kell emelnie, bátran "szárnyakat bonthat".

A másik határozott előny, hogy a vízben a test így minden irányban maximálisan ki tud terjeszkedni, nyújtózni, s így azt a tágas teret foglalhatja el, ami "megilleti", ahelyett, amelybe a napi gondok súlya alatt összenyomott, összehajtogatott állapotában rendszerint zsugorodik. Ez a kiterjedés nagyban hozzájárul a kezelés energizáló hatásához.

Az arcot, fejet simogató víz áramlása is különleges élmény, a testet teljesen körülöleli a víz melegsége, akár az anyaméhben.

A víz alatti kezelések lehetnek érzelmileg nagyon meghatóak és megérintőek, de akár a féktelen játékosságot, a nevetést is kihozhatják az emberből, aki ilyenkor delfinként cikázhat vagy madárként repülhet a súlytalan közegben.

 


Aquatherics® Underwater képzés 
Theri Thomas vezetésével

Jelenleg Magyarországon még nincs olyan végzett Aquatherics® terapeuta, aki a módszert önmagában alkalmazhatná, a védjegy használatára is feljogosítva. Mint a legtöbb színvonalas víziterápia esetében, így ennél a módszernél is több éves folyamat a teljes képzés elvégzése, mely mintegy ötszáz tanfolyami órát és több ezer gyakorló kezelést foglal magában. Mindazonáltal világszerte, így hazánkban is vannak már olyan víziterapeuták, akik a különféle típusú Aquatherics® tanfolyamok valamelyikét választható továbbképzés gyanánt elvégezték, és annak elemeiből is merítenek saját víziterápiás gyakorlatukban. Ők Theri Thomas tanításai által gazdagodva immár sokkal élesebb fókusszal, elmélyültebb test-tudatossággal képesek kezeléseket adni. Az Aquatherics módszertanát, szemléletét többféle terápiás irányzat formálta, s ez a hatás visszafelé is működik: az Aquatherics®  olyan biztos alapot és átfogó szemléletet ad a terapeuta kezébe, amely kihat a teljes munkásságára, bármely terápiás rendszerben dolgozzék is. 

Képek: Buggenhout, Belgium 2008:


Theri Thomas oktat: intenzív összpontosítás a medencében


Testtartás, figyelem és kézmozdulat harmóniája


A látvány és a megtapasztalás egyaránt tanít


A mester szavait a gyakorlás hosszú órái követik

2009 májusában Theri Thomas Magyarországra is ellátogatott egy Aquatherics® Underwater tanfolyam megtartására, melyen a hazai víziterápia-tanuló közösség örvendetesen nagy számú tagja, 14 fő vett részt. Újabb hasonló magyarországi képzés megszervezése egyelőre nem szerepel a terveink között, azonban Belgiumban általában 6-12 havonta indulnak kurzusok, melyeket a WABA honlapja is jegyez.

Feliratkozás hírlevélre

Ha a viziterapia.hu tanfolyamokkal kapcsolatos oldalainak rendszeres figyelemmel kísérése mellett e-mailben is szeretnél értesülni az épp aktuális legfrissebb képzésekről, akkor kérlek, iratkozz fel a vízi mozg(at)ásformák hírlevelére!

Szeretettel várunk a programjainkon!

Feliratkozás a vízi mozg(at)ásformákkal kapcsolatos programok hírlevelére*
E-mail:
Korábbi hírlevelek megtekintése

*Visszajelzés érkezett, hogy a Google egy szerencsétlen szoftverfordítás miatt "előfizetésről" ír a hírlevélre jelentkezés e-mailes visszaigazolásában. Ezúton szeretnénk eloszlatni a félreértést: a hírlevelünk INGYENES, semmiféle fizetésről nincs szó, csupán feliratkozásról! :-)


Gyakorlás közben: Nandu az Aquatherics® Underwater képzésen

BEJELENTKEZÉS KEZELÉSRE: nandu@nandu.hu; 30/4488444

<<< Vissza a viziterapia.hu főoldalra


© A honlapon található valamennyi írás és fénykép kizárólag a honlapgazda, Noll A. Nandu írásos engedélyével másolható, idézhető vagy használható fel a viziterapia.hu honlapon kívül bármely más célra.