Integratív Aquaterápia (IAT*)

- Születés előtti utazás 
(The Prenatal Journey)
  


David Sawyer és Nandu - bemutató kezelés 2011 Belgium           

2011 tavaszán - úgy hittem - "csak" egy újabb érdekes víziterápiás képzésnek nézek elébe, amikor jelentkeztem David Sawyer kurzusára, mely a Születés előtti utazás - The Prenatal Journey - címet viselte.

Mivel a szülés/születés körüli segítő munka az élethivatásom, sejtettem, hogy a tapasztaltak közel állnak majd hozzám. Arról azonban nem is álmodtam volna, hogy mennyire komoly transzformatív élményekben lesz részem mind saját magam számára - pedig korántsem most kezdtem az ilyesfajta önismereti munkát! -, mind a terápiás készségek elsajátítását tekintve.

Mielőtt jobban belemerülnék a saját benyomásaim leírásába, álljon itt egy összefoglaló az Integratív Aquaterápia módszeréről, melyet a képzés tájékoztató anyagából válogattam össze:

Az Integratív Aquaterápia (IAT), David Sawyer saját fejlesztésű módszere, melyet különféle testközpontú terápiás módszerek ötvözésével hozott létre az élet legkorábbi szakaszából származó traumák gyógyítására. A segítségével oldható problémák, jelenségek közé tartoznak például

 • az anyával való kötődési zavarok;

 • nehéz születésből fakadó fizikai és érzelmi traumák;

 • a születés előtt vagy alatt a születendő szervezetébe jutott toxinok (akár tényleges káros anyagok, akár nem-fizikai természetű, "érzelmi/energetikai toxinok");

 • annak megtapasztalása a magzat szemszögéből, amikor a szülők "felfedezik" a jelenlétét (és erre esetleg ambivalens érzelmekkel reagálnak);

 • generációkon átívelő sémák befolyása;

és még számos más fizikai, pszichés vagy spirituális természetű sérülés.

Ha a születés körüli traumákat nem kezelik, az megnehezítheti olyan későbbi sérülések gyógyítását is, mint például egy autóbaleset. Nehézségeket okozhat az egyén kapcsolataiban, például kötődési képtelenséget vagy az egészséges határok meghúzásának zavarát. Az egyént gyakran egy jelen időben felmerülő probléma vezeti arra, hogy a terápiában keressen segítséget. Az IAT kezelések nagy része fonalat sző a múlt és a jelen között, hol a múlt mélyére merülve, hol a jelen felszínére bukkanva. Az életet megalapozó struktúrák gyenge pontjait gyógyítva tartós változás érhető el.
Minden IAT módszer-modul, így a Születés előtti utazás is víziterápiás technikákat - elsősorban a Watsu és a Waterdance elemeit - ötvözi a pszichoterápiával, más határterületek tudásanyagából is merítve (pl. kranioszakrális terápia, mozgásfejlődéstan, pre- és perinatális pszichológia stb.). A kezelések meleg vizű medencében zajlanak, ahol a trauma és a sokk szinte szó szerint kioldódhat a test szöveteiből, és hosszú idő óta fennálló feszültségek elengedésére kerülhet sor. A súlytalan közegben könnyebb újra felfedezni az egészséges mozgásmintákat, a megtestesülés könnyedségét, kecsességét. Ha a trauma kioldódott, az egyén energetikai én-érzékelése lehetőséget kap arra, hogy konfliktusok és feszültségek nélkül töltse ki a rendelkezésére álló testet és teret, amely a korábbi, beszűkült állapothoz képest tágasabb, teljesebb.

Mivel a legtöbb traumatikus sérülés a testet és a lelket pre-verbális (szóbeliség előtti, kimondatlan, kimondhatatlan) szinten érinti, az IAT túlnyomórészt testközpontú technikákra támaszkodik. A terápia "lelkét" azonban egyfajta pszichológiai éleslátás adja, mely a sokk, a trauma, az énfejlődés és az egészséges kötődés folyamatainak mély és precíz értését és átérzését feltételezi. A gyógyulási folyamat során az egyén lehetőséget kap az önnön erejében való kiteljesedésre, egészséges pszichés és energetikai határok kiépítésére.
Az IAT hitvallása szerint valódi gyógyulás csak akkor következik be, ha a kezelt személy biztonságban és önerővel eltelve érzi magát. Amikor érzelmi vagy fizikai traumákkal nézünk szembe, a saját erő visszanyerése az, ami a "küzdj vagy menekülj" választ meghátrálásra készteti.

A Születés előtti utazás az Integratív Aquaterápia azon modulja, amely kifejezetten a magzati életre fókuszál a fogantatástól a születésig. Ez az időszak egyike azon életszakaszoknak, problémahordozó területek, testi-lelki alapmintákat lefektető "megtapasztalás-csomagoknak", ahonnan a legtöbb "ősprobléma", így azok gyógyítása is kiindul. A kezelés kihasználja abban a tényben rejlő terápiás lehetőségeket, hogy a test belső memóriája sejtszinten emlékszik erre az időszakra, s ezek az emlékek bizonyos mozgásminták segítségével felszínre hívhatók. A vizes közeg semmi máshoz nem hasonlítható hatékonysággal mélyíti el a kezelt személyt korai élményei, érzései felfedezésére tett belső utazásában. Az utazás "közlekedési eszközei" az egyes embrionális szakaszok jellegzetes mozgásmintái az egyetlen sejtnyi létezés áramló lebegésétől az anyaméh falán megtapadt embrió csőszerű, kígyózó létformáján keresztül a teljesen kifejlődött magzat komplex mozgásvilágáig. A születés előtti érzelmi élet jellegzetes témái közé tartoznak például az úgynevezett "megtestesülési sokk", a beágyazódás időszakának nehezítettségéből eredő kötődési problémák, a köldökzsinóron át érkező mérgező anyagok vagy káros érzelmek, az ikertestvér-vesztés és még számos más jelenség. Az ezekkel kapcsolatos sérülésekből való gyógyulást támogatják az Integratív Aquaterápiás kezelések. Az átéltek feldolgozását már a kezelés közben is segíthetik rövid beszélgetések a terapeuta és a kezelt személy között - ellentétben a legtöbb víziterápiás módszerrel, amelyek jellemzően szavak nélkül zajlanak. A vízi kezelés szükség szerint kiegészülhet (egy vagy több) szárazföldi terápiás beszélgetéssel is.

Amikor elhatároztam, hogy részt veszek a képzésen, még magam sem tudtam eldönteni, hogy a saját élményű része vagy a benne rejlő professzionális lehetőségek érdekelnek jobban: mindkettő nagyon foglalkoztatott. Szerencsére egyik oldalról sem kellett lemondanom a másik kedvéért: személyesen és szakemberként is sokkal többet kaptam, mint amennyire számítottam. Külön öröm és élmény volt a számomra, hogy a segítő hivatásban eddig eltöltött életem látszólag külön-külön kirakott puzzle-darabkáit - a szülés körüli segítségnyújtást, a víziterápiákat és a sámánisztikus energiagyógyítást - mintha egyetlen középső darabbal egyesítette volna. Nem véletlenül nevezte David Sawyer integratívnak módszerét: nekem is az volt a benyomásom, hogy ez az a pont, ahol minden mindennel összefügg, összeér, és ezáltal új értelmet is nyer.
Haladó képzés volt ez a javából: a tanfolyamon mindenki terapeuta szintű tudással rendelkezett már, s így a tartalom sokkal mélyebbre mehetett, hisz nem kellett technikai alapokkal foglalkozni. Ahhoz tudnám hasonlítani, amikor az autóvezetéshez már csak egy csodás térképet kap az ember és rögtön suhanni kezd, kuplungra, gázra, fékre már nemigen van gond. Ezért is lehetséges az, hogy az itt szerzett tudás beépíthető és azonnal használható kinek-kinek a saját víziterápiás gyakorlatában már ebben a - stílszerűen fogalmazva - embrionális állapotában is. Az IAT teljes modulkészletét megismerni kívánók előtt - akik közé mindenképp magamat is sorolom - természetesen nyitva áll a továbbképzés lehetősége, így az Utazás, amelynek tapasztalatkincsét magammal hoztam, folytatódik majd.

Bár szavakkal nagyon nehezen leírható egy ennyire nonverbális élmény, végezetül mégis tennék egy kísérletet arra, hogy magukról a kezelésekről, mint tapasztalatról is írjak. Ha a kezelést kapó szemszögéből tekintek rá, a következők jutnak eszembe:

 • Mélység, elmélyedés - ez főként annak az eredménye, hogy az alkalmazott technikák egyfajta időtlenséget hoznak létre, egy olyan ritmust, ami közvetlen összeköttetéseket hoz létre lényünk hétköznapi-gyakorlati, érzelmi és spirituális-energetikai síkja között. Én ezt például abban tapasztaltam meg, hogy nagyon gyorsan ott "találtam magam" a saját belső világom, az érzelmeim olyan rétegeiben is, amelyeket más módszerekkel nagyon nehezen lehet csak kiemelni. 
 • Mozgás-emlékezés - a legerősebb holisztikus eszköztár, amivel eddig találkoztam. Egy-egy érintés, mozdulat olyan stratégiai helyeken van elhelyezve, hogy "direktbe kapcsol" a test és a lélek között oda is, vissza is. A testmemória felhozta az érzéseimet, a lelki gyógyulás pedig azonnal visszakódolódott a testembe, minek következtében fizikai megújulást is átélhettem. Olyan érzés volt a medencéből kijönni, mintha magasabbra nőttem volna, szabadabban lélegeztem, nagyobb lett az erőterem.
 • Elfogadás, biztonság - az a tény, hogy egy gyakorlott, empatikus, ítélkezésmentes és hozzáértő terapeuta kezében vagyok, miközben utazom, sokkal bátrabban bejárhatóvá tesz egy-egy nehezebb ösvényt is, hiszen tudható, hogy ez most nem az a helyzet, amikor a sérülés keletkezett, hanem egy tökéletesen biztonságos terep. Számomra ez a tény önmagában is gyógyító volt, néhány helyzetben pedig segített "újraírni a történelmet", vagyis egészséges módon megélni valamit, amit a maga idejében sérüléssel éltem meg.
 • Kint és bent - még sosem találkoztam olyan módszerrel, ami ennyire gyorsan lehetővé tette volna, hogy a száz százalékig a testemben levést - a minden idegszálammal érzés, a teljességgel megélt földi Élet élményét - egyik pillanatról a másikra váltsam szinte testelhagyás-szerű, éteri létérzéssel oda-vissza. Azt tapasztaltam, hogy mind a két végpontban gyógyító erő rejlett, és csodás volt, hogy a kettő között biztonságosan lehetett "közlekedni", anélkül, hogy valamilyen köztes állapotban megrekedtem volna.
 • A légzés csodája - minden víziterápia erősen épít a légzésre, de itt éltem át eddig a legmélyebben ennek a terápiás hatását. Gyors-lassú, mély-felszínes, sőt, olykor légzésszünetekkel is tagolt ritmusa áthatja a belső utazást, vezet, energizál, összeköt a terapeutával és magával az Élettel. A terápiás oldások hatására pedig a szó legszorosabb értelmében "fellélegezhettem": nagy öröm azt a szabadságot megélni, amit egy-egy régóta hordozott probléma elengedése jelent.
 • Megerősödés, kiteljesedés - az IAT nem elégszik meg azzal, hogy a felszínre hozzon egy mélyben gyökerező problémát, hanem fontosnak tartja azt is, hogy a régi, sérülésvezérelt beidegződések helyett újakat, egészségeseket fektessen le, sőt, a kezelt személy lehetőleg azon frissiben "be is járassa" azokat. Mindezt úgy teszi, hogy közben a megoldás és az ehhez kapcsolódó erő végig a kezelt személy sajátja. Az angol nyelvben van egy nehezen magyarra fordítható szó, az empowering, amit jobb híján az "erőt adó", "kiteljesítő", "hatalommal felruházó" minőségekkel lehet leírni. A fordításokban azonban nincs benne az a lényegi különbség, hogy nem kívülről adunk erőt valakinek, hanem az illetőben - mindenkiben! - már eleve benne rejlő erőnek hagyunk teret, hogy megnyilvánulhasson. Ehhez kellő alázat kell a terapeuta részéről, az aquaterápiában nem kevésbé, mint eredeti hivatásomban, a szülés körüli segítségnyújtásban.

Mindezeket saját víziterápiás gyakorlatomban is látom, érzem, kísérem azokon, akiket kezelek. Összehasonlítva az előző öt év tapasztalatával, azt érzem, hogy még azok a kezeléseim is mélyültek, finomodtak, erősödtek hatásukban, amelyek nem a születés előtti témák köré fonódnak. Szinte "kihúzza belőlem" a még mélyebb intuíciót, még több szeretetet és odafigyelést, még élesebb energetikai "látást". Számomra is meditatív élmény egy-egy kezelés, ahol semmi más nem létezik, csak az, akit a kezemben tartok, és a víz, amely körülölel, összeköt, felold és felszabadít.

/Noll A. Nandu 2011/

 * angolul: Integrative Aquatic Therapy, IAT


IAT tanfolyamok

Jelenleg nincsenek arra vonatkozó konkrét terveink, hogy David Sawyer Magyarországon is tartson képzéseket, azonban Svájcban és Belgiumban 6-12 havonta indulnak kurzusok, melyek egy részét a WABA honlapja is jegyzi.

Feliratkozás hírlevélre

Ha a viziterapia.hu tanfolyamokkal kapcsolatos oldalainak rendszeres figyelemmel kísérése mellett e-mailben is szeretnél értesülni az épp aktuális legfrissebb képzésekről, akkor kérlek, iratkozz fel a vízi mozg(at)ásformák hírlevelére!

Szeretettel várunk a programjainkon!

Feliratkozás a vízi mozg(at)ásformákkal kapcsolatos programok hírlevelére*
E-mail:
Korábbi hírlevelek megtekintése

*Visszajelzés érkezett, hogy a Google egy szerencsétlen szoftverfordítás miatt "előfizetésről" ír a hírlevélre jelentkezés e-mailes visszaigazolásában. Ezúton szeretnénk eloszlatni a félreértést: a hírlevelünk INGYENES, semmiféle fizetésről nincs szó, csupán feliratkozásról! :-)

BEJELENTKEZÉS KEZELÉSRE: nandu@nandu.hu; 30/4488444

<<< Vissza a viziterapia.hu főoldalra


 


© A honlapon található valamennyi írás és fénykép kizárólag a honlapgazda, Noll A. Nandu írásos engedélyével másolható, idézhető vagy használható fel a viziterapia.hu honlapon kívül bármely más célra.